טפסים להורדה
עיקרי התקנון –קאנטרי ל'

1. ההצטרפות לקאנטרי באמצעות רישום ותשלום דמי מנוי לשנת פעילות מלאה ע"פ המחירון
שנקבע ע"י ועדת התעריפים של עיריית תל אביב
2. המחירים למשפחה זוג ומעלה מתייחסים לבני משפחה מקרבה ראשונה בלבד . ילד מעל גיל 10 יכול להירשם כמנוי בודד. ילדים מתחת לגיל שנתיים ביום הרישום פטורים מתשלום.
3. במעמד הרישום מקבל כל מנוי מפתח אלקטרוני מזהה שישמש אותו כמפתח כניסה אישי
לשטח הקאנטרי חל איסור חמור להעברת המפתח לאדם אחר. למען הסר ספק הכניסה לקאנטרי באמצעות המפתח האלקטרוני בלבד. (צ'יפ) ,איבוד המפתח האלקטרוני וקבלת חדש כרוך בתשלום.
4. אין להיכנס לשטח הקאנטרי- בעלי חיים, משקאות חריפים, כלי נשק ואמצעי רכיבה
כגון: אופנים סקטים רולרים וכו...
5. שעות הפעילות הרגילות בקאנטרי היו בהתאם לפרסומי הקאנטרי למעט פעילות בחגים
ומועדים שלגביהם יקבעו שעות פעילות שונות שיפרסמו ע"ג לוחות המודעות.
להנהלת הקאנטרי שמורה הזכות לסגור את הקאנטרי בחלקו או במלאו לצורך תחזוקה או
או אירועים מיוחדים. בימי ראשון הקאנטרי סגור עד השעה 16:00 לצורך תחזוקה.
6. על המנוי לפועל ולהישמע לכל ההוראות וההנחיות שמפורסמים ע"י הנהלת הקאנטרי ומקובלים
בפעילות במרכזי ספורט, להנהלת הקאנטרי באמצעות ועדת המשמעת שמורה הזכות לבטל ו/או להרחיק מנוי לתקופה מסוימת עקב הפרת משמעת או אי ציות להוראות.
7. יש לשמור על רכוש הקאנטרי וניקיונו , חל איסור על שימוש בסכני גילוח וצבעי שיער,
נא לא להשאיר מגבות ובגדים רטובים בתאים או בשטח המלתחות.
8. השימוש בבריכות חדרי כושר בנוכחות מציל/ מדריך חדר כושר בלבד.
9. הכניסה לחדר הכושר מגיל 14 ומעלה בלבד ובאישור רפואי, הפעילות בחדר כושר בנעלי ספורט ומגבת , השימוש במכשירים על בסיס מקום פנוי למעט שעות עומס בהם יוגבל משך השימוש במתקנים.
10. השכרת תאים לשמירת חפצים בתשלום על בסיס מקום פנוי, אין להשאיר חפצים יקרי ערך,
הנהלת הקאנטרי אינה אחראית לציוד אישי שיגנב, המנוי מחויב לפנות את התא בתום תקופת ההשכרה, להנהלת שמורה הזכות לפרוץ ולפנות תאים שלא יפונו ע"י המנוי.
11. חנית רכבים במגרש החניה ברחוב לוי אשכול 50 (חניה ציבורית חינם) חל איסור לחנות
בחניית העובדים בחזית הקאנטרי רח' בורלא.
12. הפעילות בחוגים ע"פ תוכנית החוגים שמפורסמת החל מ-1/9 בכל שנה, ההשתתפות על בסיס
מקום פנוי, בחוגים עמוסים יידרש רישום מוקדם. להנהלת הקאנטרי שמורה הזכות לסגור חוגים
בעלי מיעוט משתתפים.
13. חלק מחוגי הקאנטרי כרוכים בתשלום כספי נוסף, התשלום למנויים מוזל ותקף אך ורק לבעלי
מנוי בתוקף.
14. הנהלת הקאנטרי מאפשרת כניסת אורחים בהסדרי כניסה מיוחדים על פי אופי הפעילות
שימוש האורחים במתקני הקאנטרי נעשה תוך פגיעה מינימאלית בנוחות המינויים.
15. הנהלת הקאנטרי מאפשרת לגורמים פרטים מתן שירותיים נוספים בתחומים שונים
ההשתתפות והתשלום עבור פעילות זו היא ישירות מול הגורם הפרטי, ע"פ רצונו ושיקולו החופשי של המנוי.
הנחיות ונוהלי הקפאה- ביטול– החזר

1. דמי המינוי לא יוחזרו במקרה של הפסקת המנוי למעט מקרים חריגים ובהתאם לנהלים
2. בקשה להקפאת מנוי במקרים חריגים תיעשה בכתב ומראש במזכירות הקאנטרי, בכל מקרה
לא ניתן להקפיא מנוי לפחות מחודש ימים ,מכל הקפאה ארוכה יותר שתאושר יקוזז חודש ימים. תקופת ההקפאה שתאושר ניתנת למימוש בחידוש מנוי בלבד, לא ניתן להאריך את המנוי הקיים. ( טיפול בקשה להקפאה בצרוף מסמכים רלוונטיים בלבד).
3. בקשה לביטול מנוי והחזר כספי במקרים חריגים כפוף לאישור ועדת חריגים לאחר הגשת בקשה בכתב מראש בצרוף מסמכים רלוונטיים.
מכל סכום החזר שיאושר ע"י הועדה יקוזזו דמי הרישום ודמי טיפול בגובה 10% מהיתרה להחזר.
4. בכל מקרה לא תאושר הקפאה או החזר כספי רטרואקטיבית, בקשות יטופלו ממועד הגשת הבקשה במזכירות בלבד.


בניית אתרים